diumenge, 26 d’octubre de 2014

Cactus de ganxet núm. 2 / Crocheted cactus nº2

I aquí teniu el segon cactus de la sèrie!!

Not 2 late to craft: Cactus de ganxet núm. 2 / Crocheted cactus nº2

He aprofitat els viatges en tren a la feina per fer-lo i, no us ho creureu, però la resta de viatgers m'han estat observant amb unes cares raríiiiissimes... sobretot mentre cosia el cactus més gran a la base... no entenc perquè... :-P

Aquí us deixo el patró i me’n vaig a preparar l'entrada per ensenyar-vos el cargol de trapillo que he preparat per a la decoració de tardor de l'escola bressol del meu fill.

Gràcies per la visita!!

Materials:

 • Fil acrílic o de cotó en color verd, marró i taronja
 • Ganxet de 3,5 mm
 • Llana o guata per farcir el cactus
 • Agulla gruixuda per rematar
Not 2 late to craft: Cactus de ganxet núm. 2 / Crocheted cactus nº2

Abreviatures:

 • cd - cadeneta
 • pr - punt ras
 • pb - punt baix
 • augm - augment: feu dos punts baixos al mateix punt
 • dism – disminució: tanqueu dos punts baixos junts

Patró:

Pel cactus gran:

 • Volta 1: Feu un anell màgic amb 6 pb.
 • Volta 2: Feu un augm en cada punt (12)
 • Volta 3: *1 augm, 1 pb*, repetiu * en tota la volta (18)
 • Volta 4: *1 augm, 8 pb*, repetiu * en tota la volta (20)
 • Voltes 5-30: Feu 1 pb en cada punt de la volta (20). Tanqueu amb un pr i deixeu el fil llarg per poder unir la peça a la base.

Pel cactus mitjà:

 • Volta 1: Feu un anell màgic amb 6 pb.
 • Volta 2: Feu un augm en cada punt (12)
 • Volta 3: *1 augm, 2 pb*, repetiu * en tota la volta (16)
 • Voltes 4-20: Feu 1 pb en cada punt de la volta (16). Tanqueu amb un pr i deixeu el fil llarg per poder unir la peça a la base.

Pel cactus petit:

 • Volta 1: Feu un anell màgic amb 5 pb.
 • Volta 2: Feu un augm en cada punt (10)
 • Volta 3: *1 augm, 1 pb*, repetiu * en tota la volta (15)
 • Voltes 4-10: Feu 1 pb en cada punt de la volta (15). Tanqueu amb un pr i deixeu el fil llarg per poder unir la peça a la base.
Not 2 late to craft: Cactus de ganxet núm. 2 / Crocheted cactus nº2

Per la base (terra):

 • Volta 1: Amb el fil marró, feu un anell màgic amb 6 pb.
 • Volta 2: Feu un augm en cada punt (12)
 • Volta 3: *1 augm, 1 pb*, repetiu * en tota la volta (18)
 • Volta 4: *1 augm, 2 pb*, repetiu * en tota la volta (24)
 • Volta 5: *1 augm, 3 pb*, repetiu * en tota la volta (30)
 • Volta 6: *1 augm, 4 pb*, repetiu * en tota la volta (36)
 • Volta 7: *1 augm, 5 pb*, repetiu * en tota la volta (42)
 • Volta 8: *1 augm, 6 pb*, repetiu * en tota la volta (48)
 • Volta 9: *1 augm, 7 pb*, repetiu * en tota la volta (54)
 • Voltes 10-13: Feu 1 pb en cada punt de la volta (54). Tanqueu, farciu els tres cactus amb guata i cosiu-los a la base.
Per les flors (feu-ne 4):
 • Amb el fil taronja, feu un anell màgic amb els següents punts: *3 cd, 1 pr*, repetiu * 5 cops. Tanqueu i uniu les flors als cactus.

-----

And here you have the second cactus of my series!!

Not 2 late to craft: Cactus de ganxet núm. 2 / Crocheted cactus nº2

I’ve crocheted it during my train commutes and, you won’t believe it… but the other passengers stared at me with reeeeally weird faces while I was attaching the bigger cactus to the base… I can’t understand why… LOL

Here you have the pattern! Now I’ll run to write the post to show you the snail I’ve crocheted as an autumn decoration for my baby boy’s school.

Thanks for your visit!!

Materials:

 • Crochet yarn in green, brown and orange colors
 • 3,5 mm size crochet hook
 • Filling
 • Tapestry needle to weave in ends

Abbreviations:

 • ch - chain
 • sl - slip stitch
 • sc - single crochet
 • incr – single crochet increase
 • decr – single crochet decrease
Not 2 late to craft: Cactus de ganxet núm. 2 / Crocheted cactus nº2

Pattern:

Big sized cactus:

 • Round 1: with green yarn, make a magic ring with 6 sc.
 • Round 2: crochet an incr in all the stitches of the round (12)
 • Round 3: *1 incr, 1 sc*, repeat * around (18)
 • Round 4: *1 incr, 8 sc*, repeat * around (20)
 • Rounds 5-30: crochet 1 sc in all the stitches of the round (20). Join with a sl and leave a long tail to sew the cactus to the ground base.

Medium sized cactus:

 • Round 1: with green yarn, make a magic ring with 6 sc.
 • Round 2: crochet an incr in all the stitches of the round (12)
 • Round 3: *1 incr, 2 sc*, repeat * around (16)
 • Rounds 4-20: crochet 1 sc in all the stitches of the round (16). Join with a sl and leave a long tail to sew the cactus to the ground base.

Small sized cactus:

 • Round 1: with green yarn, make a magic ring with 5 sc.
 • Round 2: crochet an incr in all the stitches of the round (10)
 • Round 3: *1 incr, 1 sc*, repeat * around (15)
 • Rounds 4-10: crochet 1 sc in all the stitches of the round (15). Join with a sl and leave a long tail to sew the cactus to the ground base.

Ground base:

 • Round 1: with brown yarn, make a magic ring with 6 sc.
 • Round 2: crochet an incr in all the stitches of the round (12)
 • Round 3: *1 incr, 1 sc*, repeat * around (18)
 • Round 4: *1 incr, 2 sc*, repeat * around (24)
 • Round 5: *1 incr, 3 sc*, repeat * around (30)
 • Round 6: *1 incr, 4 sc*, repeat * around (36)
 • Round 7: *1 incr, 5 sc*, repeat * around (42)
 • Round 8: *1 incr, 6 sc*, repeat * around (48)
 • Round 9: *1 incr, 7 sc*, repeat * around (54)
 • Rounds 10-13: crochet 1 sc in all the stitches of the round (54). Join with a sl, stuff the three cacti and attach to the base.

Flowers (make 4):

 • With orange yarn, make a magic ring with the following stitches: *3 cd, 1 sl st*, repeat * 5 times. Join and attach to the cacti.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada