Sobre... / About...

Sempre m'ha agradat la cuina, però recentment he descobert que les manualitats en general, i el ganxet en particular, són altament adictius!
Gràcies per la vostra visita!

I've always enjoyed cooking, but lately I've discoverd how highly addictive crafts are, especially crochet!
Thanks for your visit!